Kehyksen lausunto EU:n tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sen ulkosuhderahoitusjärjestelmästä

Kehys välitti eduskunnan suurelle valiokunnalle lausunnon valtioneuvoston kirjelmistä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n vuosia 2021-2028 koskevaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi ja sen ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi (U 45/2018, E 29/2018, E 75/2018).