Kehyksen lausunto CETA-sopimuksesta

Kehys jätti eduskunnan ympäristövaliokunnalle lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Lausunto kiinnittää huomiota erityisesti sopimuksen johdonmukaisuuteen suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin.