Kehyksen lausunnot Suomen kehityspolitiikasta (maaliskuu 2016)

Kehyksen lausunnot Suomen kehityspolitiikasta ympäristö- ja ulkoasiainvaliokunnille.

Kehyksen lausunnoissa Suomen kehityspolitiikasta korostetaan mm. Agenda 2030:n toimeenpanoa ja kehityspoliittista johdonmukaisuutta.