Kehyksen kirje ministeri Mykkäselle EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksesta 28.11.

Kehys välittää kirjeessä näkemyksiään komission ehdotuksesta EU:n uudeksi kehityspoliittiseksi konsensukseksi sekä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa 28.11. keskusteltavista Euroopan ulkoisesta investointisuunnitelmasta ja muuttoliikkeestä.