Kehyksen kannat Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle 2019

Kehys toivoo Suomen edistävän EU-puheenjohtajuuskaudellaan laaja-alaista pitkän tähtäimen tulevaisuuden visiota, jonka lähtökohtana olisi nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin ja elinmahdollisuuksien turvaaminen Euroopassa ja globaalisti. Kansainvälinen kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n edistäminen ja toteuttaminen olisi luonteva ohjenuora Suomen puheenjohtajuuskaudella.