Kansalaisjärjestöjen kirje ministeri Lintilälle EUn julkisesta maakohtaisesta veroraportoinnista

1. Yritysten kokorajaa laskettava
2. Raportoitavien tietojen listaa laajennettava
3. Verotiedot keskitettävä julkiseen tietokantaan
4. Tiedot vaadittava kaikkien toimintamaiden ja verotusalueiden osalta erikseen eriteltynä
5. Raportoinnilta vapauttavaa porsaanreikää ei tule hyväksyä