Kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen arviointi kestävän kehityksen tavoitteiden edistymisestä

Agenda2030-ohjelman kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä eri seurataan vapaaehtoisilla maaraporteilla (Voluntary National Review, VNR). Suomi julkaisi toisen maaraporttinsa 3.6.2020. Raportissa arvioidaan jokaisen 17 kestävän kehityksen tavoitteen edistymistä Suomessa vuosina 2016−2019. Arvioinnin tehneet viranomaiset ja noin 50 kansalais- ja työmarkkinajärjestöä tuottivat itsenäisesti omat versionsa, jotka esitetään raportissa rinnakkain. Tähän dokumenttiin on koottu järjestöjen tekemien arviointien suomenkieliset versiot.