Kansainvälinen kansalaisjärjestökirje Maailmanpankin johtokunnalle verotuen indikaattoreista

Fingo on yhtenä allekirjoittajana kansainvälisessä kansalaisjärjestökirjeessä, jossa pyydetään Maailmanpankin johtokuntaa sopimaan luotettavista indikaattoreista kehittyvien maiden veropohjan vahvistamiseksi ja että etenkin ns. DRM-indikaattori (Domestic Resource Mobilisation) asettaa selkeän tavoitteen sen varmistamiseksi, että kehittyvien maiden verojärjestelmät muuttuvat nykyistä progressiivisemmiksi ja rajoittavat entistä tehokkaammin laittomia kansainvälisiä rahavirtoja.