Fingo mukana kansainvälisessä järjestökirjeessä YK:n jäsenmaiden hallituksille tuen osoituksena Afrikka-ryhmän päätöslauselmaluonnokselle kansainvälisen veroyhteistyön vahvistamisesta YK:ssa

Kirje on osoitettu etenkin YK:n jäsenmaiden valtiovarainministereille ja ulkoministereille. Sen on allekirjoittanut 227 kansalaisjärjestöä 70 maasta. Suomesta mukana ovat: Adamadeya, CRASH, Creatura Think & Do Tank, Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakam, Siemenpuu, Fingo, Finnwatch, Suomen Attac ja Suomen Lähetysseura.

Afrikka-ryhmän 11. lokakuuta YK:n yleiskokouksen kakkoskomitealle (talous ja raha-asiat) esittämä päätöslauselmaluonnos rakentuu kansainvälisen yhteistyön hengelle, joka viime vuonna johti samaa asiaa käsitelleen päätöslauselman (A/RES/77/244) yksimieliseen hyväksymiseen ja sen myötä YK:n pääsihteerin johdolla tehtyyn selvitykseen jatkotoimista. Pääsihteeri julkaisi raporttinsa elokuussa 2023 ja siinä on kolme eri vaihtoehtoa kansainvälisen veroyhteistyön vahvistamiseksi YK:ssa. Afrikka-ryhmän päätöslauselmaluonnos pohjautuu etenkin ensimmäiseen ja osin toiseen vaihtoehtoon, joissa molemmissa on perimmäisenä tavoitteena saavuttaa YK:n jäsenmaita sitova verosopimus.

Järjestöt pyytävät kirjeessä kaikkia hallituksia ylläpitämään ja vahvistamaan hyvää yhteistä henkeä tukemalla Afrikka-ryhmän 11.10.2023 esittämää päätöslauselmaluonnosta ja työskentelemällä sen hyväksymisen edistämiseksi.

Järjestöt korostavat päätöslauselmaluonnoksesta erityisesti alla olevia tavoitteita:

1. Perustaa jäsenvaltioiden johtama avoin hallitustenvälinen ad hoc komitea, joka työstää luonnoksen YK:n verosopimuksesta.

2. Kansainvälisen veroyhteistyön vahvistamista pidetään tärkeänä ja kiireellisenä kysymyksenä, ja siten pyritään saattamaan YK:n verosopimus päätökseen kesäkuuhun 2025 mennessä.

3. Pyrkimys kattavaan YK:n verosopimukseen, jolla on kokonaisvaltainen soveltamisala ja riittävä joustavuus, jotta siinä vodaan tasapuolisesti huomioida kansainvälisen veroyhteistyön toimintaympäristön muutokset.

4. Selkeän yhteyden luominen kansainvälisen verotuksen ja muiden YK:n keskeisten tavoitteiden välille.

5. Varmistetaan kansalaisyhteiskunnan täysi ja tehokas osallistuminen YK:n hallitustenväliseen veroprosessiin uuden YK:n verosopimuksen laatimiseksi.