Kansainvälinen järjestökirje YK jäsenmaille kansainvälistä veroyhteistyötä käsittelevän päätöslauselman edistämiseksi

YK:n jäsenmaat hyväksyivät 23.11.2022 yksimielisesti päätöslauselman, joka avaa tietä uuden kansainvälisen verosopimuksen perustamiselle. Päätöslauselma mahdollistaa sen, että kansainvälisistä verosopimuksista neuvoteltaisiin tulevaisuudessa YK:ssa – samaan tapaan kuin ilmastosopimuksista. Nykyisin kansainväliset verosopimukset laaditaan teollisuusmaiden perustaman OECD-järjestön neuvotteluissa. YK:n alaisissa neuvotteluissa matalan tulotason maat pystyisivät osallistumaan neuvotteluihin tasavertaisemmasta asemasta.

Päätöslauselmaa esitti YK:ssa Afrikan maiden ryhmä. Vaikka se joutui tekemään alkuperäiseen esitykseensä lievennyksiä, on päätöslauselman hyväksyminen historiallinen askel kohti nykyistä demokraattisempaa päätöksentekoa globaalissa veropolitiikassa. Kansalaisjärjestöt toivovat, että lopputuloksena YK:n alle perustetaan kaikkien maiden yhteinen veroelin, jonka alla neuvotellaan kansainvälisestä verosopimuksesta.

YK:ssa ryhdytään päätöslauselman ansiosta käymään hallitustenvälisiä neuvotteluja siitä, miten kansainvälistä veropolitiikkaa uudistetaan. Tällä 15.12.2022 kirjatulla kirjeellä kansalaisjärjestöt eri puolilta maailmaa kannustavat YK:n jäsenmaita toteuttamaan päätöslauselmaa tehokkaasti.