Kannanotto budjettiriiheen: pitkäjänteinen kehityspolitiikka on vaikuttavaa

Hallituksen leikkauslinja on kestävän kehityksen kannalta kielteinen. Kestävän kehityksen tavoitteiden edistyminen on taantunut tai pysähtynyt maailmassa limittyvien kriisien vuoksi. Tämä on haaste myös Suomen turvallisuudelle, taloudelle ja yleiselle hyvinvoinnille.