Kaksi henkilöä pitävät käsiään toistensa ympärillä väkijoukon keskellä.
Kuva: Camilla Hanhirova / Maailma kylässä

Kaikille yhteinen Suomi on kaikille turvallinen Suomi

Haluamme Suomen, jossa jokaista ihmistä kohdellaan yhdenvertaisesti, ja jossa kenenkään ei tarvitse tuntea pelkoa tai ulkopuolisuutta erilaisuuden johdosta.

Haluamme Suomen, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja puolustetaan ylpeydellä.  
Haluamme Suomen, jossa jokaisen ihmisen ihmisarvo on vankkumaton. 

Vielä emme elä tällaisessa Suomessa. Tutkimusten mukaan Suomi on yksi Euroopan rasistisimmista maista. Rasismi näkyy Suomessa esimerkiksi vihapuheena, häirintänä julkisissa tiloissa, syrjintänä koulussa, työ- ja asuntomarkkinoilla tai sosiaali- ja terveyspalveluissa. Osaa ihmisistä se koskettaa jopa päivittäin.  

Tämän asian on muututtava. Ihmisten eriarvoisen kohtelun ja ulkopuolelle jättämisen on loputtava. Emme voi sulkea silmiämme tai katsoa toiseen suuntaan – uskotella itsellemme, että kaikki olisi hyvin. Aidalla istujille ei ole tilaa.  

Ihmiskunta ei ole valettu yhdestä muotista, eivätkä uhat tule vain ulkopäin. Vihaamalla, puhumalla pahaa tai sulkemalla ihmisiä ulos luomme uhkia aivan itse. Maailmanlaajuisten haasteiden edessä erottelu meihin ja muihin on kohtalokasta, jopa ihmiskunnan selviytymiskysymys. Yhteistyön sijaan se aiheuttaa ristiriitaa ja syrjäytymistä. Ongelmia ratkaistaan vain yhdessä, ei kääntymällä sisäänpäin.  

Rasismin ja syrjinnän tuomitseminen ei kuitenkaan riitä. Tarvitsemme tekoja.  

Tarvitsemme rohkeutta tiedostaa ja kohdata omia ennakkoluulojamme ja tunteitamme. 
Tarvitsemme rohkeutta suhtautua lempeästi ja avoimin mielin myös heihin, joita emme tunne.  
Tarvitsemme rohkeutta kuunnella kunnioittavasti ja olla valmiita muuttamaan omia näkemyksiämme. 
Tarvitsemme rohkeutta tulla yhteen ja rakentaa luottamusta.  
Tarvitsemme rohkeutta vaatia itseltämme ja päättäjiltämme tekoja rasismin kitkemiseksi ja kaikille yhteisen Suomen rakentamiseksi.   

Suomalaiset kansalaisjärjestöt tekevät päivittäin merkittävää työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi Suomessa ja maailmalla. Järjestöt tarjoavat monenlaisia työvälineitä, vinkkejä ja materiaalia rasismin ja syrjinnän tunnistamisesta sekä niihin puuttumisen keinoista. Järjestöt kutsuvat mukaan ja yhdistävät erilaisia ihmisiä osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan. Siksi myös järjestöjen työn jatkuvuuden turvaaminen on tärkeää. 

Emme voi antaa tilanteen jatkua näin ja hiljaisesti hyväksyä rasismia ja ihmisvihaa yhteiskunnassamme. Suomi on aina ollut ylpeä tasa-arvoisesta yhteiskunnastaan ja demokratiastaan, jonka tunnusmerkkeihin kuuluu ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitus. Tekojen tulee olla linjassa sanojen kanssa. 

Jokaisen meistä on kannettava vastuunsa eriarvoisuuden torjunnassa ja ryhdyttävä konkreettisiin tekoihin kaikille yhdenvertaisen Suomen rakentamiseksi. Muutos lähtee meistä jokaisesta. 

Tausta-aineistoja:

Tummaihoisena EU:ssa. Toinen Euroopan unionin vähemmistöjä ja syrjintää koskeva tutkimus (europa.eu)

ECRI conclusions on the implementation of the recommendations in respect of Finland
Subject to interim follow-up

Lausunto valtioneuvoston tiedonantoa valmistelevalle työryhmälle: Yhdenvertaisuusvaltuutetun huomioita yhdenvertaisuuden edistämisestä ja rasismin vastaisesta työstä | Yhdenvertaisuusvaltuutettu (syrjinta.fi)

Selvitys afrikkalais taustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä. Syrjintä vaikuttaa afrikkalaistaustaisten elämään kokonaisvaltaisesti. (syrjinta.fi)

Rakenteellinen rasismi on kitkettävä Suomesta – nyt! | Amnesty