Järjestöjen vetoomus yritysten ihmisoikeusvastuusääntelyn edistämiseksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella

Kehitysjärjestöt välittivät ministeri Soinille, Virolaisella ja Lintilälle vetoomuksen yritysvastuusääntelyn kunnianhimoisesta edistämisestä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella EU:ssa ja YK:n Binding Treaty -neuvotteluissa.