Järjestöjen vetoomus viisumikäytäntöjen kohtuullistamiseksi

Lukuisat suomalaiset kansalaisjärjestöt toimivat maissa, joissa Suomella ei ole edustustoa. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön ja muun globaaliin oikeudenmukaisuuteen tähtäävän
toiminnan luonteeseen kuuluu erilainen kokemusten vaihto suomalaisten ja kehittyvien maiden ihmisten välillä.