Järjestöjen lausunto monikansallisia yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevasta sitovasta sopimuksesta

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry, CRASH ry, Eettisen kaupan puolesta ry, Kepa ry, Pelastakaa Lapset ry, Plan International Suomi, Reilu kauppa ry, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry ja Suomen Lähetysseura jättivät ulkoministeriölle yhteisen lausunnon koskien kansainvälistä oikeudellisesti sitovaa asiakirjaa ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa sekä Suomen kannasta siihen.