Järjestöjen kirje ulkoasiainvaliokunnalle Ukrainan jälleenrakennukseen liittyen

Kaikki Ukrainan tulevaisuutta koskevat suunnitelmat ja selvitykset tulee tehdä yhdessä ukrainalaisten kanssa. Ehdotamme, että ulkoasiainvaliokunta järjestää Ukrainan jälleenrakentamissuunnitelmiin liittyvän kuulemisen, jossa asiantuntijat voivat tuoda kattavammin huomioitaan esille. Suomalaisten järjestöjen ainutlaatuinen osaaminen sekä pitkäaikaiset kumppanuudet asettaa mahdollisuudet eri sektoreiden väliselle yhteistyölle.