Järjestöjen kirje puolustusvaliokunnalle inhimilliseen turvallisuuteen liittyen

Puolustuvaliokunnan tulee huomioida inhimillisen turvallisuuden ulottuvuudet keskustellessaan Naton puolustusministerikokouksesta ja Euroopan turvallisuusympäristön kehityksestä. Suomalaisten järjestöjen vahva asiantuntijuus sekä pitkäaikainen kokemus on käytettävissä näiden keskusteluiden yhteydessä. Kestävää rauhaa ja vakautta rakennetaan tehokkaimmin puuttumalla kriisien ja konfliktien juurisyihin, kuten ihmisoikeuksien polkemiseen, demokratian rapautumiseen sekä eriarvoisuuteen ja köyhyyteen.