Järjestöjen kannat YK:n huippukokoukseen

Suomen tulee ottaa YK:n yleiskokouksessa aktiivinen rooli uuden kestävän kehityksen agendan eteenpäinviemisessä. Syyskuun lopussa hyväksyttävä uusi 2030 Agenda (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) laadittiin poikkeuksellisen laajan konsultoinnin tuloksena.