Järjestöjen kannat ilmastolain uudistamiseen

Järjestöjen kannanotto kansainvälisen ilmastorahoituksen kirjaamisesta osaksi Suomen ilmastolakia.
Fingon lisäksi kantapaperin takana ovat Suomen Lähetysseura, Plan International Suomi, Food and Forest Development Finland, Siemenpuu-säätiö sekä Suomen Unicef.