Järjestöjen kannanotto Gazan tilanteeseen: Siviilit tarvitsevat apua – Suomen tulee edistää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden toteutumista ja panttivankien vapauttamista sekä lisätä humanitaarista apua Gazaan


Inhimillisen hädän kasvaessa Hamasin ja Israelin välisen konfliktin vuoksi Suomen ja EU:n tulisi edistää kaikin keinoin humanitaarista taukoa taisteluihin, panttivankien vapauttamista ja humanitaarisen avun saamista tarvitsijoille. Tavoitteita tukisi se, että osapuolia vaadittaisiin noudattamaan humanitaarista oikeutta ja lisättäisiin alueelle humanitaarista apua, myös Suomelta. Olennaista humanitaarisen oikeuden toteutumisessa on siviilien suojelu.