Järjestöjen ilmastojulistus syyskuussa 2015

Pariisin ilmastokokous on tuonut Suomessa yhteen historiallisen suuren joukon yhteiskunnan eri tahoja, joilla on yhteinen vaatimus YK:n jäsenvaltioille: ilmastokriisi ja jatkuva epätasa-arvon lisääntyminen vaativat nykyisen yhteiskunta- ja talousjärjestelmän uudistamista.