Järjestöjen ehdotuksia inhimillistä turvallisuutta koskevista hallitusohjelmakirjauksista

Suomen turvallisuuspolitiikan tulee perustua inhimillisen turvallisuuden periaatteelle. Rauhan ja turvallisuuden, kehityksen ja ihmisoikeuksien johdonmukainen edistäminen muodostavat peruspilarin maailman vakaudelle.