Globaali ruokakriisi vaatii kestäviä ratkaisuja. Lyhytjänteiset toimet ja nurkkakuntaisuus heikentävät ruokajärjestelmää entisestään

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on ollut merkittävä shokki maailman ruokajärjestelmälle. Globaalin ruokakriisin taustalla ovat kuitenkin huomattavasti laajemmat ja moniulotteisemmat tekijät. Välittömien avustustoimien rinnalla tarvitaan pidemmän tähtäimen toimenpiteitä ruoantuotannon kestävyyden ja resilienssin parantamiseksi.