Fingon saatekirje Suomen hallitukselle kansainvälisestä järjestökirjeestä kansainvälisen veroyhteistyön vahvistamiseksi YK:ssa

Fingo toivoo Suomelta aktiivista vaikuttamista avoimen ja oikeudenmukaisen, YK-vetoisen kansainvälisen verouudistuksen puolesta.

YK:ssa neuvotellaan parhaillaan siitä, millä tavoin maiden välistä veroyhteistyötä tullaan jatkossa vahvistamaan. Toivomme, että Suomi aktiivisesti vaikuttaisi siihen, että EU ryhmä on YK:n yleiskokouksen kakkoskomiteassa (taloudelliset ja rahoituskysymykset) avoin neuvotteluille kansainvälisen veroyhteistyön vahvistamisesta YK:ssa, Afrikka-ryhmän päätöslauselmaluonnoksen pohjalta: ”Osallistava ja tehokas kansainvälisen veroyhteistyön edistäminen YK:ssa” (A/C.2/78/L.18).

Linkki kansainväliseen kirjeeseen Fingon sivuilla:
https://fingo.fi/ajankohtaista/kannanotot/kansainvalinen-jarjestokirje-ykn-jasenmaiden-hallituksille-tuen-osoituksena-afrikka-ryhman-paatoslauselmaluonnokselle-kansainvalisen-veroyhteistyon-vahvistamisesta-ykssa/