Fingon lausunto yritysvastuulakia koskevaan arviomuistioon

Fingo korostaa, että kansallisen yritysvastuulain valmistelua tulee aktiivisesti jatkaa ja valmistelutyöhön osoittaa resursseja siten, että eduskunta ehtii käsitellä hallituksen esityksen kansalliseksi yritysvastuulaiksi kuluvan hallituskauden aikana.