Fingon lausunto YK:n yleiskokouksen 77. istuntokaudelle

Fingon lausunto Suomen tavoitteista ja painopisteistä YK:n yleiskokouksen 77. istuntokaudella.

Nykytilanne maailmassa on haastavampi kuin pitkään aikaan. Mm. ilmastonmuutos, eriarvoisuuden lisääntyminen ja lisääntyvät konfliktit lisäävät turvattomuutta ja vähentävät luottamusta ihmisten ja päättäjien välillä. Globaalitason haasteet vaativat globaalitason ratkaisuja ja siihen yksi keskeisimmistä tavoista on multilateralistinen järjestelmä.