Fingon lausunto yhdenvertaisuustiedonannon valmisteluun

Fingon lausunto koskien hallituksen yhdenvertaisuustiedonannon valmistelua.