Fingon lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen selonteon valmisteluun

Fingon lausunto valtioneuvoston tasa-arvopoliittisen selonteon valmisteluun (lausuntopyyntö VN/22132/2020).