Fingon lausunto Valtioneuvoston selontekoon kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Selonteko vahvistaa Marinin hallituksen sitoutumista kestävän kehityksen kansalliseen ja kansainväliseen edistämiseen sekä tunnistaa Suomen kipupisteet.