Fingon lausunto: Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry pitää myönteisenä ja tärkeänä, että Suomi päivittää selontekoaan EU-politiikasta. Näin Suomen politiikka ja painotukset vastaavat paremmin myös muuttuvan toimintaympäristön ja Euroopan unionin painopisteiden muutokseen.