Fingon lausunto valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisen selonteon luonnokseen

Ihmisoikeuspoliittisen selonteon tulee vahvistaa omalta osaltaan Suomen nykyistä hallitusohjelmaa ja ulko-ja turvallisuuspoliittista selontekoa. Selontekojen tuleekin tukea toisiaan ja vahvistaa entisestään kokonaisvaltaista, johdonmukaista ja pitkäjänteistä linjaa ihmisoikeusperustaisessa politiikassa.