Fingon lausunto komission tiedonantoihin 2040-ilmastotavoitteesta ja teollisen hiilenhallinnan strategiasta

Fingo toivoo EU:n osoittavan globaalia johtajuutta ja kunnianhimoa ilmastotoimissaan. EU:n tulee varmistaa, ettei sen toteuttamalla vihreällä siirtymällä ole negatiivisia ulkoisvaikutuksia globaalissa etelässä ja ettei keskustelu hiilenhallinnasta käännä huomiota pois todellisista päästövähennyksistä.