Fingon lausunto EU:n komission tiedonantoon Green deal -vihreän kehityksen ohjelmasta

Fingo pitää tärkeänä, että vihreän kehityksen ohjelma ottaa vahvasti huomioon myös globaalin näkökulman. On tärkeää, että EU edelläkävijänä edistää oikeudenmukaista, vastuullista ja kokonaisvaltaista kestävää kehitystä, jonka positiiviset vaikutukset ulottuvat myös Euroopan rajojen ulkopuolelle.