Fingon lausunto eduskunnan Ympäristövaliokunnalle

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry pitää esitystä EU:n yritysvastuudirektiivistä erittäin tervetulleena. Ehdotuksen taustalla on tärkeitä tavoitteita kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun edistämiseksi ja turvaamiseksi.