Fingon lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle EU:n komission tiedonannosta ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiasta

Fingo pitää hyvänä, että sopeutumisstrategia painottaa globaalia keskinäisriippuvuutta, ilmastonmuutoksen kauaskantoisia kerrannais- ja heijastevaikutuksia sekä EU:n globaalia vastuuta ilmastonmuutoksen vaikutuksista.