Fingon lausunto Eduskunnan ulkoasianvaliokunnalle Agenda 2030 -selonteosta

Fingon lausunto aiheesta VNS 3/2020 vp Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa.