Fingon lausunto Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle 26.2.2020

Fingon lausunto EU:n Afrikka-strategiasta. Fingo pitää myönteisenä ja tärkeänä, että EU päivittää ja uudistaa strategiaansa koskien kumppanuutta Afrikan kanssa. Strategian toivotaan tuovan myös johdonmukaisuutta sekä EU:n ja Afrikan väliseen yhteistyöhön että EU:n erilaisiin Afrikka-linjauksiin ja sopimuksiin.