Fingon lausunto Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Fingon lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi.