Fingon lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

Fingo ry on antanut lausunnon koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta. Fingo pitää esitystä EU:n yritysvastuudirektiivistä erittäin tervetulleena ja korostaa, että Suomen tulee nykyisen hallitusohjelman hengessä pyrkiä parantamaan direktiivin kunnianhimon tasoa. Ehdotuksen taustalla on tärkeitä tavoitteita kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun edistämiseksi ja turvaamiseksi.