Fingon kirjalliset kommentit U-kirjelmäluonnokseen: Ehdotus direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta

Fingo – Suomalaiset kehitysjärjestöt pitää esitystä EU:n yritysvastuudirektiivistä erittäin
tervetulleena. Kuten U-kirjelmässäkin todetaan, ehdotuksen taustalla on tärkeitä tavoitteita kestävän kehityksen, ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun edistämiseksi ja turvaamiseksi.