Eurooppalaisten järjestöjen kirje julkisesta maakohtaisesta raportoinnista

62 eurooppalaista kansalais- ja ay-järjestöä esittävät yhteisessä julkisessa kirjeensä huolensa siitä, että suuryritysten julkista maakohtaista raportointia (public country-by-country-reporting, CBCR) määrittelevästä direktiivistä näyttää olevan tulossa hyvin rajattu versio verrattuna niihin tavoitteisiin, joita järjestöt ovat direktiiville asettaneet.