Järjestöjen kirje ”Champions group on climate adaptation finance” -ryhmälle

Fingo lähetti kansalaisjärjestöjen yhteisen kirjeen 10.10.2022 Champions group on climate adaptation finance -ryhmälle. Kirje sisältää afrikkalaisten ja eurooppalaisten järjestöjen viestejä ja suosituksia sopeutumisrahoituksen määrän ja laadun kohentamiseksi lähivuosina. Kirje laadittiin Fingon kesäkuussa järjestämän, ilmastonmuutokseen sopeutumista Afrikassa käsittelevän webinaarin yhteistyötahojen kesken, ja sen allekirjoitti 38 järjestöä eri puolilta maailmaa.

Champions group on climate adaptation finance -ryhmä perustetiin syksyllä 2021 Alankomaiden aloitteesta. Ryhmä profiloitui Glasgow’n COP26-ilmastonevotteluiden alla ns. progressiivisten sopeutumisrahoitusta kanavoivien rahoittajamaiden koalitiona. Ryhmän ansioksi voi laskea, että 2021 Glasgow’n ilmastoneuvotteluissa aikaansaatiin päätös tuplata kehittyvien maiden sopeutumistoimiin ohjautuvan rahoituksen määrä vuoteen 2025 mennessä.