ADRA Finlandin Permaculture -hankkeen osallistujia
Kuva: Johdonmukaisuus

Yrittäjyysasennetta ja kestävää elämäntapaa istuttamassa

Kuva: Johdonmukaisuus

Kokemus kertoo, että yhteiskunnallinen muutos edellyttää uutta ajattelua ja että sen istuttaminen tulee aloittaa varhaisessa iässä.

ADRA Finlandin Permaculture-hanke Länsi-Keniassa kasvattaa kenialaiskoululaisia kestävään elämäntapaan ja omaehtoiseen työllistymiseen. Hankkeen kohdealueella noin 60 prosenttia koulunsa päättäneistä nuorista jää yleensä ilman työtä. 

Hankkeessa 10-15 vuotiaita nuoria opetetaan yrittäjyyteen, teoriassa ja käytännössä. Koulutuksen merkityksen korostaminen, säästäminen sekä sosiaaliseen vastuuseen ohjaaminen ovat osa hanketta. Sitä toteutetaan yhdessä paikallisen kouluhallinnon kanssa.  

Koulujen suuret piha-alueet on otettu puutarhaviljelykäyttöön. Ne takaavat nyt koululaisille mahdollisuuden kouluruokailuun. Sadosta riittää myös myyntiin.

Osalla tuloista oppilaat tukevat heikoimmassa asemassa olevia tovereitaan. Loput jaetaan klubilaisille ja talletetaan hankkeen avaamille henkilökohtaisille pankkitileille. Oppilaat itse ohjaavat toimintaa kouluihin perustettujen Permaculture-klubien kautta. 

Keskeistä on myös lasten vanhempien ja yhteisön tuki. Hanke on myös osoittanut, että mukana olevien koulumenestys on selkeästi parantunut. Esimerkki on synnyttänyt kotiviljelyä oppilaiden kodeissa.  

Hankkeessa on mukana 800 oppilasta ja 26 koulua. Ulkoministeriö on rahoittanut hanketta vuodesta 2016 lähtien.

ADRA Finlandin verkkosivut