Abilis-säätiön tukea vammaisille tytöille ja naisille
Kuva: Euroopan unioni

Vammaisten tyttöjen ja naisten oikeuksien vahvistamista

Kuva: Euroopan unioni

Vammaisten tyttöjen ja naisten asema ja elinolosuhteet kehittyvissä maissa ovat huomattavasti heikommat kuin vammaisten poikien ja miesten. Vammaisuus ja sukupuoli luovat puitteet moninkertaiselle syrjinnälle.

Pääsy perusopetuksen pariin on rajallista. Vain pieni murto-osa vammaisista tytöistä pääsee yläkouluun tai siitä eteenpäin ammatillisiin opintoihin. Tavanomaista on, että maaseudulla elävät vammaiset naiset eivät ole käyneet päivääkään koulua ja ovat luku- ja kirjoitustaidottomia. Heikon koulutustaustan pohjalta työllistyminen ja toimeentulon hankinta ovat arjen haasteita. Fyysinen, henkinen ja seksuaalinen väkivalta ovat karua todellisuutta heidän elämässään.

Abilis-säätiö on tukenut tavoitteellisesti vammaisten tyttöjen ja naisten aseman ja elinolosuhteiden kohentumista useiden vuosien ajan.

Vuosina 2016 ja 2017 puolet projekteissa mukana olleista osallistujista oli vammaisia tyttöjä ja naisia. Projekteista noin 92 prosenttia painotti sukupuolten välistä tasa-arvoa pää- tai osatavoitteenaan. Vammaisten tyttöjen ja naisten osuuden kasvu suhteessa vammaisten poikien ja miesten osuuteen on merkittävä saavutus olosuhteissa, joissa vammaisilla tytöillä ja naisilla on paljon rajallisemmat mahdollisuudet osallistua.

Abilis-säätiön verkkosivut