FS logo

Utbildning för de mest utsatta barnen

New Life Academy, NLA, i byn Olosiva utanför Arusha i Tanzania, har fått stöd av Frikyrklig Samverkan (FS-Global) sedan 2012. På NLA vill man hjälpa barn att komma bort från de fattiga förhållanden som råder genom att möjliggöra god utbildning. 

Skolans utbildning fokuserar på WaArusha-massajerna i området och stöder de mest utsatta och flickor som är den grupp som har svårast att få kvalitativ utbildning i statens skolor med alltför stora klasser och få lärare. 

Under projektperioden 2015 till 2017 har antalet flickor som fått möjlighet att studera på skolan ökat från 50 till 70 % och resultaten i de nationella examina har något år varit bland de 3 % bästa i hela landet.

Frikyrklig Samverkans webbsidor