Kuva otettu Sookista Keniasta eli West-Pokotin alueelta.

Tyttöjen silpominen puolittui World Visionin hankkeen avulla Pohjois-Keniassa

World Visionin työ on esimerkki siitä, että uudistamalla kulttuurisia rakenteita saadaan aikaiseksi kestäviä ratkaisuja.

Mitä on saatu aikaan?

Suomen World Vision on tukenut Pohjois-Keniassa tyttöjen silpomisen vastaista työtä Kenian World Visionin kanssa vuosien 2016–2021 aikana osana laajempaa alueohjelmaa. Suomen World Visionin tuki oli alkanut jo vuodesta 2009. Hankkeessa tehtiin asennemuutostyötä sekä luotiin uusia siirtymäriittejä, jotka eivät vahingoittaneet tyttöjä, mutta palvelivat kulttuurisesti sopivalla tavalla tyttöjen aikuistumispolkua.

Vuonna 2021 raportoitiin, että tyttöjen silpominen hankealueilla oli puolittunut noin 96 prosentista (baseline-tutkimus) jopa 42 prosenttiin (loppuevaluaatio). Yhdistettynä koulunkäynnin vahvistamiseen alueella, tyttöjen koulunkäynnin osuus lähes kolminkertaistui vuosien 2010–2021 välillä.

Mitä hyötyä tästä tuloksesta on ollut – niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä?

Silpomisen vastainen työ on saanut aikaan kulttuurinmuutoksen, jossa tyttöjen tulevaisuutta ei enää määritä pysyvän ruumiillisen vahingon tuottaminen. Hankkeen ansiosta asenteet ovat pysyvästi muuttuneet (yli 90 prosenttia vastaajista oli muuttanut käsitystään silpomisesta ja hyväksyivät vaihtoehtoiset aikuistumisriitit). Se parantaa tyttöjen ja myöhemmin aikuisten naisten terveydentilaa kokonaisuudessaan sekä antaa paremmat mahdollisuudet vahvempaan äitiys- ja lapsiterveyteen. Inhimillinen kärsimys on alueella vähentynyt. Terveemmät tytöt pystyvät käymään kouluaan säännöllisemmin, minkä ansiosta myös tyttöjen oppimistulokset ovat parantuneet.

World Visionin työ on hyvä esimerkki siitä, että uudistamalla kulttuurisia rakenteita, saadaan aikaiseksi kestäviä ratkaisuja.

Mitä jos tätä tulosta ei olisi saatu aikaan?

Ilman hanketta tyttöjen silpominen Pohjois-Kenian hankealueilla olisi todennäköisesti jatkunut entiseen malliin. Silpomisen terveysvaikutukset kertautuisivat tyttöjen ja myöhemmin naisten elämässä sekä aiheuttaisivat suurta kärsimystä läpi elämän erilaisten tulehdusten, kipujen ja repeämien vuoksi. Nämä puolestaan vähentävät tyttöjen mahdollisuutta käydä koulua sairauspoissaolojen sekä usein liian varhaisten avioliittojen vuoksi.

Miksi tämä asia on merkittävä myös Suomen näkökulmasta?

Suomi on kansainvälisesti profiloitunut naisten ja lasten oikeuksien edistäjänä. Äitiys ja lisääntymisterveys ovat kehityspolitiikan kärkiteemoja, ja silpomisen vastainen työ vastaa näihin prioriteetteihin. Suomen oma äitiys- ja neuvolatoiminta ovat esimerkillisiä ja sen vuoksi myös silpomisen vastainen työ on keskiössä.

Kysymyksiin vastasi Katri Leino-Nzau Suomen World Visionista.