Eri palestiinalaisryhmät tapasivat CMI:n ja sen paikallisen kumppanin Masaratin järjestämässä kokouksessa Kyproksella marraskuussa 2016.
Eri palestiinalaisryhmät tapasivat CMI:n ja sen paikallisen kumppanin Masaratin järjestämässä kokouksessa Kyproksella marraskuussa 2016. Kuva: Politiikka Yhdistyneet kansakunnat

Työtä kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamiseksi Palestiinassa

Kuva: Politiikka Yhdistyneet kansakunnat

CMI:n työ Palestiinassa on vahvistanut palestiinalaisen kansalaisyhteiskunnan roolia kansallisessa sovintoprosessissa.

CMI on tukenut eri palestiinalaisyhteistöistä, mukaan lukien haavoittuvilta alueilta, tulevien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden osallistumismahdollisuuksia sekä keskinäistä yhteistyötä.

Dialogityöpajojensa kautta CMI on luonut kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuuden osallistua keskusteluihin Palestiinan poliittisten puolueiden kanssa ja siten vaikuttaa poliittisiin prosesseihin, etenkin kansalliseen sovintoprosessin.

Osallistavan dialogityön tuloksena kansalaisyhteiskuntatoimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt ja he ovat kyenneet ehdottamaan laajasti kannatettuja ratkaisuja kansallisen sovinnon edistämiseksi.

Lisäksi kansalaisyhteiskunnan toimijat on otettu mukaan myös viralliseen sovintoprosessiin, johon aiemmin osallistuivat vain pääpuolueet. Tämä on tärkeää, sillä Palestiinan demokraattiset päätöksentekoelimet, kuten parlamentti ja kansalliskongressi eivät konfliktin takia kykene kokoontumaan.

CMI:n verkkosivut