ADRAn koulutus Länsi-Keniassa
Kuva: Johdonmukaisuus

Työtä ja toimeentuloa nuorille ja vammaisille Länsi-Keniassa

Kuva: Johdonmukaisuus

ADRA Finland on Kenian vammaistyönsä osana tukenut vammaisten ja nuorten omaehtoista työllistymistä Homa Bayn maakunnan alueella Länsi-Keniassa jo usean vuoden ajan. Noin 60 prosenttia alueen nuorista ja vammaisista on vailla toimeentuloa ja omaehtoinen työllistyminen on ainoa mahdollisuus löytää itselleen toimeentuloa.

ADRA Finlandin ulkoministeriön tuella toteuttama hanke perustuu yrittäjäkoulutukseen ja sen tuloksena syntyneiden pienyritysten mentorointiin. Yrityskoulututukseen voivat hakea rekisteröidyt nuorten-, naisten- ja vammaisten ryhmät. Ryhmät muodostuvat 10-25 henkilöstä.

Koulutuksen aikana ryhmät kehittävät liiketoimintasuunnitelman. Toiminnan käynnistämiseen ryhmät voivat hakea lainaa ADRAn tarkoitukseen perustamalta rahastolta, tai Kenian valtion hallinnoimalta Youth Enterprise Fundilta.

Hankkeen tuloksena on koulutettu jo yli 1700 nuorta ja vammaista. Toimivia pienyrityksiä on nyt yli 50, ja ne työllistävät noin 750 henkilöä. Kaikkiaan hanke on tuonut toimeentuloa ja lisäansioita yli tuhanteen paikalliseen talouteen.

Tätä ns. Livelihood-hanketta edelsi säätiön omarahoitteinen selvitys ja pilottiprojekti. Ulkoministeriö on tukenut hankekokonaisuutta viisi vuotta.

Homa Bayn maakunnan paikallishallinto on ollut tiiviisti mukana hankkeessa. Ulkoministeriön rahoituksen päätyttyä toiminta siirtyy paikallisen Youth Enterprise Fundin vastuulle. Se takaa näin hankkeen tulosten kestävyyttä.

ADRA Finlandin verkkosivut