Nainen istuu pellolla lapsi sylissään.
Kuva: UFF

Tukea maanviljelystaitoihin Malawissa ja syrjäseutujen vammaisten lasten koulunkäyntiin Mosambikissa

UFF on tukenut vammaisia naisia pienviljelyhankkeessa maanviljelystaidoissa ja ilmastokestävien viljelytapojen käyttöönotossa Malawissa. Mosambikin syrjäseuduilla on tuettu vammaisten lasten koulunkäyntiä.

Kuva: UFF

UFF:lla on pitkä ja laaja kokemus kehitysyhteistyöstä – jo reilun 30 vuoden ajalta. Vammaisten ihmisten inkluusio kaikkeen työhön tulisi olla itsestään selvää. Jotta kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan, on vammaiset ihmiset otettava mukaan kaikkeen kehitykseen. Työhön ja sen suunnitteluun on myös tärkeää ottaa mukaan vammaiset ihmiset itse ja heidän järjestönsä. Lisäksi on syytä huomioida eri vammaryhmien erilaiset tarpeet, joissa erilaiset järjestöt toimivat myös asiantuntijoina. Paikallisten vammaisjärjestöjen yhteistyö kasvattaa molempien osaamista ja toimii hedelmällisenä alustana monimuotoiselle yhteistyölle.

Tukea maanviljelystaidoissa ja ilmastokestävien viljelytapojen käyttöönotossa Malawissa

Naisten pienviljelyhankkeen toisessa vaiheessa Malawin Dowan alueella yhdeksi tavoitteeksi otettiin vammaisten naisten osallistaminen hankkeeseen. Hankkeen lopussa noin 10 % hankkeen reilusta 4 000 naispienviljelijästä oli vammaisia naisia. Hankkeen myötä tietoisuus vammaisista ihmisistä ja heidän tarpeistaan ja oikeuksistaan levisi alueella, ja kyläläisten asenteet vammaisia kohtaan muuttuivat positiivisemmiksi. Vammaisten ihmisten voimaantuminen hankkeen tiedotus- ja osallistamistyön kautta lisäsi heidän osallistumistaan yhteisöissään. Vammaiset naiset ja heidän perheensä hyötyivät hankkeesta myös taloudellisesti ilmastokestävien viljelytapojen tuomilla runsaammilla sadoilla. Paikallisten vammaisjärjestöjen sekä Vammaiskumppanuus ry:n mukaan ottaminen konsultoivaan rooliin tuki UFF:n malawilaisen kumppanin DAPP Malawin työtä ja osaamisen kasvua vammaiskysymyksissä. Syksyllä 2019 seurantamatkalla UM:n virkailijat totesivat mm. ”Kysyttäessä vammaisten henkilöiden asemasta kylissä ja heidän osallistumisestaan hankkeessa, järjestöjen vastaus oli hyvin myönteinen ja toisessa vierailemassamme kylässä vammaiset naiset olivat saaneet säästöryhmän ensimmäiset lainat. Muiden kyläläisten asenteet vammaisia henkilöitä kohtaan olivat heidän kertomansa mukaan muuttuneet myönteisemmiksi nähtyään heidän voivan osallistua ja tehdä töitä kuten muutkin” eli hankkeen tulokset oli nähtävissä vielä muutama vuosi hankerahoituksen jo päätyttyä.

Yhteensä 444 vammaista naista tai heidän perheenjäsentään sai tukea maanviljelystaidoissa ja ilmastokestävien viljelytapojen käyttöönotossa vuosien 2015-2017 aikana.

Sonia istuu koulukirjojen kanssa pyörätuolissa ulkona. Vieressä opettaja, jolla kasvosuojain.

UFF:n hankekumppanin ADPP Mozambiquen tuella 10-vuotias Sonia aloitti koulunkäynnin – ensimmäistä kertaa elämässään. Mosambikin opetushankkeen korona-ajan opetusjärjestelyjä.

Kuva:

UFF

Mosambikin syrjäseutujen vammaisia lapsia enemmän kouluun sekä tukea opettajille

Mosambikin Zambézian alueen opetushankkeessa yhtenä tavoitteena on saada syrjäseutujen vammaisia lapsia enemmän kouluun sekä tukea opettajia ja kouluja tarjoamaan esteetöntä opetusta ja kouluympäristöä. Myös vammaisten lasten vanhempia ja yhteisöjä tuetaan ottamaan aktiivisempi rooli vammaisten lasten koulutuksessa. Mosambikin maaseudulla vain harva vammainen lapsi pääsee kouluun johtuen usein vanhempien, yhteisöjen ja koulujen ennakkoluuloista. Myös koulutilat ovat esteellisiä ja opettajilta puuttuu osaamista vammaisten lasten opettamiseen. Vaikka hanke alkoi vasta vuonna 2019, on ensimmäisen vuoden aikana saatu jo konkreettisia tuloksia. Opettajia ja koulujen johtoa on koulutettu erityisopetuksen ja vammaisten lasten opetuksen tärkeydestä ja toimijat ovat osoittaneet tahtoa saada myös vammaiset lapset kouluihin. Yhteisöissä on tehty tiedotuskampanjoita, ja vammaisten lasten koulunkäynti on noussut selkeästi puheenaiheeksi, ja yhteisöt ovat miettineet paikallisia ratkaisuja esimerkiksi vammaisten lasten koulumatkoihin.

14 koulun johtajaa, 14 vanhempainyhdistyksen edustajaa, 32 opettajaa sekä 36 paikallisen kumppanijärjestön ADPP:n työntekijää koulutettu vammaiskysymysten valtavirtaistamisesta. Reilut 40 kouluakäymätöntä vammaista lasta on löydetty kolmelta alueelta ja osa heistä on jo hankkeen tuella päässyt kouluun.

Lue lisää: UFF ja globaalikehitystyö.