SPR logo

Tukea ja ohjausta perheille, joissa on vammainen perheenjäsen

Pelastakaa Lasten hankkeissa Somalian Baidoassa on kohdennettu käteisapua perheille, joissa on vammainen huoltaja tai vammainen lapsi. Perheet ovat käteisavun lisäksi saaneet yksilökohtaista palveluohjausta ja psykososiaalista tukea. 

Koska käteisavun saajat identifioidaan yhdessä yhteisökomiteoiden kanssa, yhteisöjä on koulutettu ymmärtämään vammaisten lasten ja aikuisten tarpeet. Valistustyöllä on näin vaikutettu laajemmin yhteisöjen asenteisiin.

Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivut